20230917.png

                由于最新查的严,微信不能扫下载地址了,

                下载地址转移到快手极速版

                最新下载地址扫描二维码

                                                               

二维码保存手机里

                    在应用商店下载快手极速版

             

   注册登录后用快手极速版扫一扫二维码(观看两分钟视频自动跳转观看页面)

不要提前下载登录,下载登录30分钟之内不扫码不跳转观看页面

           极速版钱包里一般都会有一块,顺便提出来白给的不要白不要 

   

    ①二维码截图保存,打开快手极速版点左上角条线


                                                  QQ浏览器截图20230218091005.png

                ②打开快手极速版扫一扫,

              (没有快手极速版的下载注册一个)

                                              QQ浏览器截图20230218091019.png

                ③打开右下角图片,

                                                  QQ浏览器截图20230218091034.png

                ④选择二维码

                                                  QQ浏览器截图20230218091045.png

     

                        观看两分钟视频弹出下载连接 

                                                                                    给大家带来不便请大家谅解

        所有本站的视频免费试用90天首页
产品
新闻
联系